Batolata v naší školce.

Dvouleté děti poprvé u nás ve školce v září 2013.

Dvouleté děti poprvé u nás ve školce v září 2013.

Batolata ve školce? Máme první zkušenosti!  Čím jsme začínaly? Nasbíraly jsme co nejvíce informací o dětech, přizpůsobily jsme prostředí malé třídy  batolecímu věku.  Hlavní důraz jsme kladly na spolupráci s rodinou. To se nám vyplatilo.  Rodiče k nám přivedli děti malinké, ale připravené, a dodržovali pravidelnost a důslednost. Nikdy nevázla komunikace mezi rodiči a učitelkami, cítily jsme z dětí, že o nás doma rodiče hovoří moc pěkně, děti jsou k nám velmi vstřícné a moc milé.  Rodiče, děkujeme vám za usnadnění naší práce a hladký průběh nástupu do školky. Máme zkušenost, že dvouleté děti si často zvyknou lépe než tříleté. 

Provozovatel

Mateřská škola Broumov
Příčná 227, Nové Město, 550 01 Broumov
IČO: 75013002

Logopedická prevence

MŠMT

Školka Broumov