Čteme dětem celý rok

Předpokladem čtenářské gramotnosti je radost ze čtení a vnitřní potřeba číst. V předškolním věku jde především o společné čtení, které by děti mělo těšit, obohacovat jejich fantazii a přinášet jim příjemné zážitky. Čtěte dále.

Děti v mateřské škole (většinou) ještě neumějí číst. Jaké schopnosti související se čtením u nich můžeme rozvíjet?  Zaměřujeme se na rozvíjení čtenářských dovedností.  Už děti v tomto věku dokážou například předvídat z obrázku a názvu knihy, o čem příběh bude, jestli bude veselý, nebo smutný, či kde se bude příběh odehrávat. Jedná se o dovednost, kterou v budoucnu využijí nesčetněkrát při čtení beletristických i naučných a věcných textů. I dospělý člověk se v knihkupectví dívá na obálku, přečte si, co je napsáno na její vnitřní straně o autorovi i o obsahu. A předvídá, o čem kniha asi bude, jakým stylem bude napsána a o jaký žánr se bude jednat. Podle toho si knihu buď koupí, nebo ne.Další dovedností, kterou  při předčítání rozvíjíme, je vizualizace. Děti mohou doplňovat, co asi hrdina vidí, co slyší, co cítí, když je třeba v lese nebo na tržišti. Děti mohou také zakreslit, co učitel čte, co vidí před očima. Trénují se v tom, aby si všímaly určitých vodítek, která jsou v textu obsažena, aby vizualizovaly vědomě. Také vizualizace nám pomáhá při porozumění textu. Když čteme složitější text, kreslíme si různá schémata. Stejnou věc děláme, když někomu vysvětlujeme například složitější postup nějaké činnosti.Z dalších dovedností jsou to například shrnování, kladení otázek a propojování textu s vlastní zkušeností. Pokud se děti brzy nedozvědí, že v knihách se zračí náš svět, naše radosti a naše smutky, nebudou mít žádný důvod se ke knihám vracet. V dnešní době existuje mnoho jiné zábavy, která je dostupnější (počítačové hry, televize atd.) a nevyžaduje téměř žádnou námahu. Při čtení vydáváme určitou energii, zatěžujeme krátkodobou paměť, přemýšlíme. Nelze číst a nepřemýšlet. Když dáváme dětem v MŠ dostatek příležitostí k rozvíjení čtenářských dovedností, připravíme je na to, že čtení už pro ně bude jen otázka techniky. Jejich čtení bude zároveň i přemýšlení, tedy porozumění. 

Provozovatel

Mateřská škola Broumov
Příčná 227, Nové Město, 550 01 Broumov
IČO: 75013002

Logopedická prevence

MŠMT

Školka Broumov