Informace o přijetí dětí do MŠ Broumov

pro školní rok 2021/2022, najdete pod pracovištěm Příčná 227 (ředitelství MŠ Broumov) po rozkliknutí rolety s nápisem VÝVĚSKA. Přijaté děti jsou uvedeny pod registračním číslem a ve sloupečku pod pracovištěm, do kterého bylo vaše dítě umístěno.

Provozovatel

Mateřská škola Broumov
Příčná 227, Nové Město, 550 01 Broumov
IČO: 75013002

Logopedická prevence

MŠMT

Školka Broumov