Já si chci hrát!

Z naší praxe vyplývá, že rodiče kladou důraz na vzdělávání než na hru dětí. V současné době se ani nedivíme, společnost je hodně zaměřená na výkon, na úspěch a to již od útlého věku dítěte. "Pospěš, dnes jdeme na trénink, do kroužku, na cvičení"

Děti mají dnes daleko méně volnosti, než měli jejich rodiče či prarodiče. V případě vzdělávání v naší mateřské škole platí zásada učení hrou v souladu se zájmy dětí. Vytvořili jsme vlastní vzdělávací projekty například : Co umí vítr a déšť, Moje tělo a zdraví, Když kamarád stůně. V lese, Na poli, Na louce.... Rodiče, zeptejte se Vašich dětí : O čem jste si dnes ve školce s kamarády povídali? Co jste nového s Jiříkem objevili? Co jste s Aničkou vyráběli?

Provozovatel

Mateřská škola Broumov
Příčná 227, Nové Město, 550 01 Broumov
IČO: 75013002

Logopedická prevence

MŠMT

Školka Broumov