Logopedické depistáže v září 2020

Během měsíce září proběhnou na všech pracovištích logopedická vyšetření dětí. Vyšetření dětí provede Mgr. Kristýna Koláčná, která zastřešuje práci logopedických preventistek na jednotlivých pracovištích. Tohoto šetření by se měly účastnit děti, u kterých je potřeba provést kontrolní vyšetření po 12 měsících a děti, které budou vyšetřeny nově. Nové děti vytipují na jednotlivých pracovištích logopedické preventistky (paní učitelky s potřebným vzděláním). Budete včas informováni o termínech vyšetření na jednotlivých pracovištích. Pokud nebude mít dítě potřebný doklad o tomto vyšetření, paní učitelky - preventistky, nemohou s dětmi systematicky vést logopedickou prevenci v rámci MŠ. Pokud vám bude doporučeno, aby dítě pracovalo ještě s klinickým logopedem, protože se jedná o větší nedostatky ve výslovnosti než je schopen zvládnout sám rodič ve spolupráci s MŠ, můžete si domluvit další péči s Mgr. Koláčnou, případně s jiným klinickým logopedem. Je to stejné jako s výběrem lékaře. Pokud budete chtít být přítomni u depistáží, dohodněte se s paní učitelkou na vhodném časovém intervalu, kdy bude vyšetřeno vaše dítě.

Logopedické depistáže v září 2020
Provozovatel

Mateřská škola Broumov
Příčná 227, Nové Město, 550 01 Broumov
IČO: 75013002

Logopedická prevence

MŠMT

Školka Broumov