Plavecká výuka v MŠ

Doporučujeme plavání dětem předškolního věku.

Doporučujeme plavání dětem předškolního věku.

Každoročně  navštěvujeme s dětmi plavecký bazén, v posledních letech s odbornou výukou plavání.  Pro předškolní děti má plavání velký přínos v oblasti fyzické i psychické, je přínosem psychologickým a sociálním. Rozvíjí nové pohybové dovednosti,  posiluje svaly, klouby, páteř, příznivě ovlivňuje dýchací a termoregulační systém, posiluje srdce i krevní oběh. Zvyšuje odolnost celého organismu i zdravotní stav dětí,  podporuje chuť k jídlu, upravuje spánek dětí, odstraňuje i nedostatky v držení těla a chrání životy dětí před utonutím.

Podle našich zkušeností je důležité, aby nácvik plavání děti hlavně bavil, byl pro ně nenucenou formou rekreace, zpestřením, na které se budou těšit. Vypozorovali jsme, že se u dětí  začíná projevovat altruistické chování a empatie, vytvářejí si dětská přátelství a sebeúctu. Získávají mnoho motorických dovedností v daném čase se dokáže samostatně převléknout, rozvázat, zavázat, zapnout, dbá na své osobní věci.

Když přečteme z dětských očí radost z pohybu, hluboké citové prožitky z cíleně stráveného dopoledne, to vyvolává spokojenost z dobře odvedené práce.

 

Provozovatel

Mateřská škola Broumov
Příčná 227, Nové Město, 550 01 Broumov
IČO: 75013002

Logopedická prevence

MŠMT

Školka Broumov