Roušky od 10. 9. 2020

Roušky musí mít při vstupu do budovy všichni. Povinost nosit roušky se nevztahuje na děti, které na dané pracoviště docházejí a jejich pedagogy.

Provozovatel

Mateřská škola Broumov
Příčná 227, Nové Město, 550 01 Broumov
IČO: 75013002

Logopedická prevence

MŠMT

Školka Broumov