Se Sokolem do života

Ve školním roce 2022/2023 pokračujeme v celorepublikovém projektu 7. ročníku v Se Sokolem do života. V rámci tohoto projektu si budou všechny děti zlepšovat tělesnou kondici. Každé dítě v MŠ narozené do termínu 31. 12. 2019 dostane dva sešitky, kde si bude domalovávat úkoly a nalepovat samolepky za splněné pohybové aktivity. Na konci školního roku dostanou děti sešitky domů, kde je budou ještě čekat pohybové aktivity s rodiči. Poplatek za sešitky je 30,-, bude stržen z "peněženky" .

Se Sokolem do života
Provozovatel

Mateřská škola Broumov
Příčná 227, Nové Město, 550 01 Broumov
IČO: 75013002

Logopedická prevence

MŠMT

Školka Broumov