Vítání občánků v Broumově

Naše děti přivítaly do života nové občánky našeho města s básničkami a květinami.

Provozovatel

Mateřská škola Broumov
Příčná 227, Nové Město, 550 01 Broumov
IČO: 75013002

Logopedická prevence

MŠMT

Školka Broumov