Lesní zahrada aneb Regenerace zahrady MŠ Broumov, Masarykova

Projekt: Lesní zahrada aneb Regenerace zahrady MŠ Broumov, Masarykova

Žadatel: MŠ Broumov, Příčná 227, 550 01 Broumov

V lednu 2018 byl vypracován projekt na regenaraci zahrady u pracoviště Masarykova 233 Broumov, s výše uvedeným názvem. Realizace projektu probíhala ve velké míře v roce 2019. Koncem srpna 2019 byla zahrada předána do užívání dětem. Závěrečné vyhodnoceí projektu proběhlo na konci roku 2019.  Zahrada od té doby plně slouží dětem a aktivitám s rodiči i kamarády z ostatních pracovišť MŠ Broumov a přilehlé školy základní. 

Financování projektu:

Celkové způsobilé výdaje projektu:  675 029,00 Kč                 výše dotace SFŽP ČR 500 000,00 Kč              vlastní zdroje žadatele  175 029,00 Kč

Provozovatel

Mateřská škola Broumov
Příčná 227, Nové Město, 550 01 Broumov
IČO: 75013002

Logopedická prevence

MŠMT

Školka Broumov