Pomáháme druhým

Projekt schválený ve výzvě MŠMT
„Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ III“

s názvem

Pomáháme druhým
Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022212

je spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu je zvýšit kvalitu předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Projekt je zaměřen na personální podporu školky, která poskytne větší podporu zejména dětem, které jsou ohrožené školním neúspěchem. Dále se projekt zaměřuje na společné projektové dny v MŠ ale i mimo MŠ a rozvoj pedagogických pracovníků.

EU

Provozovatel

Mateřská škola Broumov
Příčná 227, Nové Město, 550 01 Broumov
IČO: 75013002

Logopedická prevence

MŠMT

Školka Broumov