Šablony pro Mateřské školy Broumov

EU

Projekt schválený ve výzvě MŠMT
„Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ II“

s názvem

Se všemi a spolu
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014680

je spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu je zvýšit kvalitu předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Projekt je zaměřen na personální podporu školky, která poskytne větší podporu zejména dětem, které jsou ohrožené školním neúspěchem. Dále se projekt zaměřuje na společné aktivity rodičů a dětí, projektové dny v MŠ, ale i mimo MŠ, v rámci objevování krás blízkého i vzdálenějšího okolí MŠ.

Realizace projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 

  • V tomto školním roce hradíme ze šablon personální zajištění sociálního pedagoga a školního asistenta.
  • Funkci sociálního pedagoga zajišťuje Mgr. Petra Muzikářová
  • Funkci školního asistenta zajišťuje Klára Špreňarová a Bc. Klára Boldiová
  • Personální podpora bude navazovat na zkušenosti a práci, která se nám osvědčia již v Šablonách I.
Provozovatel

Mateřská škola Broumov
Příčná 227, Nové Město, 550 01 Broumov
IČO: 75013002

Logopedická prevence

MŠMT

Školka Broumov